דוגמית מהשיר המקורי

ואהבת | מיילך קאהן | סולם מקורי | פלייבק

5:02דקות
Tempo 128 BPM Tone F minor
  +11 סולמות נוספים $32.00
קנה עכשיו

בעת רכישת פלייבק זה (בסולם המקורי)
 תוכלו בנוסף להוריד אותו גם בסולמות הבאים:


VeUhavtu  - Meilech Kohn - 128 bpm - minus 2.5 tones - C  Minor
VeUhavtu  - Meilech Kohn - 128 bpm - minus 2 tones - D bemol  Minor
VeUhavtu  - Meilech Kohn - 128 bpm - minus 1.5 tones - D  Minor
VeUhavtu  - Meilech Kohn - 128 bpm - minus 1 tone - E bemol  Minor
VeUhavtu  - Meilech Kohn - 128 bpm - minus half tone - E  Minor

VeUhavtu  - Meilech Kohn - 128 bpm - plus half tone - F diez  Minor
VeUhavtu  - Meilech Kohn - 128 bpm - plus 1 tone - G  Minor
VeUhavtu  - Meilech Kohn - 128 bpm - plus 1.5 tones - G diez  Minor
VeUhavtu  - Meilech Kohn - 128 bpm - plus 2 tones - A  Minor-pb-full
VeUhavtu  - Meilech Kohn - 128 bpm - plus 2.5 tones - A diez  Minor-pb-full
VeUhavtu  - Meilech Kohn - 128 bpm - plus 3 tones - B  Minor