Mi Haya Maamin | Kohav Nolad 6 (Israeli TV Show) | Playback

3:35Minutes
$26.00 $22.00
Buy now

Song lyrics

 

לחכות שיבוא הצלצול 
כל החופש נעול שם מחוץ לגדר 
בדירה על הריצפה מתפזרות מחשבות לא טובות 
שצריך לסדר 
שעורים בפסנתר, לא פשוט להתמיד 
את תגידי למי זה עוזר 
כל הדרך לאט, קצת בשמאל קצת ימין 
ובכל זאת הגעת 
מי היה מאמין? 

ורצית שהעולם ידע 
למצוא אותך האבודה 
בין כל המהומות ומכל החלומות 
הבנת כבר את הדרך 
שאת לבד בתוך חידה 
שלא תמיד יש מי שיבין 
אבל הי 
מי היה מאמין? 

חלומות שעיניך עוצמות לפעמים רק הבוקר חושף 
ואתה כבר מתחיל להכיר את השביל 
הקבוע בנוף החולף 
זה יכול לעייף ,כבר מזמן אתה כאן 
ועדיין המשכת לרוץ 
השפתיים אומרות רק הגוף לא מבין 
ובכל זאת הגעת 
מי היה מאמין? 

ורצית שכל העולם 
יראה שגם אתה קיים 
בין כל המהומות 
ומכל החלומות 
כבר הבנת את הדרך 
שלפעמים אתה נלחם 
שלא תמיד יש מי שיבין 
אבל הי 
מי היה מאמין? 

ועוד יהיו לך רגעים קשים, אז מה 
זה לא אומר שלא מגיע לך האושר 
למה אף שמחה שלך אף פעם לא שלמה 
אפילו אם שילמת ביוקר 
תמלאי את עצמך בשמש 
את צודקת לא תמיד יהיה לך אור 
תיקח אויר ותצעק עכשיו בקול 
מגיע לי הכל, מגיע לי הכל 
מגיע לי הכל, הכל הכל 

ורצית שהעולם ידע למצוא 
אותך האבודה בין כל 
המהומות ומכל החלומות 
הבנת כבר את הדרך 
שאת לבד בתוך חידה 
שלא תמיד יש מי שיבין 
אבל הי 
מי היה מאמין?