Mi Im Lo Ata | Rita | Playback

4:02Minutes
$26.00 $22.00
Buy now

Song lyrics 

 

מי ישמע בלילה 
רחש לחש 
ובעורפי אז יגע 

מי יקיץ לא פעם 
ורעד יחלוף בו 
מי לצידי ירגע 

מי יתעצב 
ויתאהב בי 
כמו חייו בכפי 

רק אתה 
אין לי אחר 
לגרש עננים ממצחי 
לחדש את האש 
לנחש את כוחי 
מי יחזיק בי 
מי יביט 
מבט כמו נשיקה 
מי אם לא 
אתה 

מי ילך בחושך 
על חבל מתוח 
כמו לוליין בזירה 

מי פשוט יהיה לי 
כמו לחם או מים 
חום של מעיל בקרה 

מי יאבק 
ויתחזק בי 
כמו חייו בכפי 

רק אתה 
אין לי אחר... 

הנה סופה מתקרבת 
בהמון - איפה אני 
ומה כבר יכול להיות לי 
קרוב כמו רצוני 

רק אתה 
אין לי אחר...