דוגמית מהשיר המקורי

למעלה | משה דוויק | סולם מקורי | פלייבק

4:15דקות
Tempo 135 BPM Tone B♭ major
  +11 סולמות נוספים $39.00
קנה עכשיו

בעת רכישת פלייבק זה (בסולם המקורי)

 תוכלו בנוסף להוריד אותו גם בסולמות הבאים:

 

Lemaala-Moshe Dwek-Minus 2.5 Tones-F Major-135 BPM-Pb Full

Lemaala-Moshe Dwek-Minus 2 Tones-G Flat Major-135 BPM-Pb Full

Lemaala-Moshe Dwek-Minus 1.5 Tones-G Major-135 BPM-Pb Full

Lemaala-Moshe Dwek-Minus 1 Tone-A Flat Major-135 BPM-Pb Full

Lemaala-Moshe Dwek-Minus Halftone-A Major-135 BPM-Pb Full

 

Lemaala-Moshe Dwek-Plus Halftone-B Major-135 BPM-Pb Full

Lemaala-Moshe Dwek-Plus 1 Tone-C Major-135 BPM-Pb Full

Lemaala-Moshe Dwek-Plus 1.5 Tones-C Sharp Major-135 BPM-Pb Full

Lemaala-Moshe Dwek-Plus 2 Tones-D Major-135 BPM-Pb Full

Lemaala-Moshe Dwek-Plus 2.5 Tones-D SHarp Major-135 BPM-Pb Full

Lemaala-Moshe Dwek-Plus 3 Tones-E Major-135 BPM-Pb Full