דוגמית מהשיר המקורי

המלאך | יעקב שוואקי | עיבוד נאמן למקור לפרטי פרטים! | פלייבק

5:13דקות
Tempo 134 BPM Tone B♭ major
  +11 סולמות נוספים $44.00
קנה עכשיו

ברשותכם 2 פורמטים להורדת הפלייבקים:  MP3 באיכות הכי טובה וגם WAV


 

MP3 (320 Kbps) - 44 Khz - 16 Bits-Stereo - Highest Render Audio Quality


WAV - 44 Khz -16 Bits-Stereo Uncompressed PCM


 

בעת רכישת פלייבק זה (בסולם המקורי)

תוכלו בנוסף ו-ללא עלות נוספת להוריד אותו גם בסולמות הבאים,

באותה איכות שמע, מיוצא בזה אחר זה ישירות מפרויקט Cubase:


 


 

(הגרסאות המסומנות ב: *  הן בסולמות המומלצים לשירת נשים)

 

 

 

Hamalach-Yaakov Shwekey-Minus 2.5 Tones-F Major-134 BPM-Playback

Hamalach-Yaakov Shwekey-Minus 2 Tones-G Flat Major-134 BPM-Playback

Hamalach-Yaakov Shwekey-Minus 1.5 Tones-G Major-134 BPM-Playback

Hamalach-Yaakov Shwekey-Minus 1 Tone-A Flat Major-134 BPM-Playback

Hamalach-Yaakov Shwekey-Minus Halftone-A Major-134 BPM-Playback

 

Hamalach-Yaakov Shwekey-Plus Halftone-B Major-134 BPM-Playback

Hamalach-Yaakov Shwekey-Plus 1 Tone-C Major-134 BPM-Playback

 * Hamalach-Yaakov Shwekey-Plus 1.5 Tones-C Sharp Major-134 BPM-Playback

 * Hamalach-Yaakov Shwekey-Plus 2 Tones-D Major-134 BPM-Playback

Hamalach-Yaakov Shwekey-Plus 2.5 Tones-D Sharp Major-134 BPM-Playback

Hamalach-Yaakov Shwekey-Plus 3 Tones-E Major-134 BPM-Playback