Bircat Elokim | Hofit | Kараоке

3:58Минут
$24.00
Купить

ТЕКСТ ПЕСНИ

 

מילים: אלון צדוק
לחן: שמואל אלבז
קיימים 2 ביצועים נוספים לשיר זה 

מול קהל גדול ולפניך אלוהים 
מודה אני לך על מעשיך 
בראת לי הכל בראת לי עולם 
כל מה שיש לי בזכותך קיים 
נושאת עיני אליך למרומים 
שלח נא ברכתך הו אלוהים 

ברכני ותן לי כח 
לדעת להבליג וגם לסלוח 
עשה שלעולם לא אפול לא אמעד 
ושיותר לא אשאר לבד 

מול קהל גדול ולפניך אלוהים 
מודה אני לך על מעשיך 
נתת לי הכל נתת בי חיים 
את כל האושר בצחוקם של ילדים 
נושאת עיני אליך למרומים 
שלח נא ברכתך הו אלוהים 

ברכני ותן לי כח...