Cancion original (Fragmento)

Am Israel | Yaakov Shwekey | Karaoke | Playback | Versión Instrumental | Karaoke

4:08Minutos
Tempo 155 BPM Tone E♭ minor
  +6 Tonos adicionales $44.00
Comprar ya!

Letra de la canción

 

עם ישראל | יעקב שוואקי

מילים ולחן: ישי לפידות 
עיבוד ומיקס: אודי דמארי

 

מילות השיר:


עם ישראל לא לפחד 
השם אלוקיך הולך איתך
השם אלוקינו השם אחד

כל העולם הוא גשר צר
והעיקר לא לפחד כלל
ומלמעלה הוא שומר
צר ואויב לא יתקרב

אח לאח ויד ביד 
ישראל זה עם אחד
מלמעלה הוא עוזר 
שומר, שומר ישראל

עם ישראל לא לפחד 
השם אלוקיך הולך איתך
השם אלוקינו השם אחד

כל העולם הוא גשר
והעיקר לא לפחד כלל
ומלמעלה הוא שומר
ומלמעלה הוא שומר
צר ואויב לא יתקרב

אח לאח ויד ביד 
ישראל זה עם אחד
מלמעלה הוא עוזר 
שומר, שומר ישראל

עם ישראל לא לפחד 
השם אלוקיך הולך איתך
השם אלוקינו השם אחד
צר ואויב לא יתקרב

.