Kabed Et Avicha V'et Imecha | Chaim or Haim Israel | Playback

3:11Minutes
$32.00
Buy now

Song lyrics

 

אתה נולד לעולם כמו מלך
הם עושים בשבילך הכל
דואגים לך מפנקים אותך
בשבילם אתה הכי גדול
הם דואגים לך ללא הרף
מכינים אותך לחיים
מלמדים אותך דרך ארץ 
שתנהיה ילד טוב להורים.

פזמון:
כבד את אביך ואמך 
כל ימי חייך
שמע בקולם, קבל עצתם
ותבוא הברכה עליך.

כבד את אביך ואמך
הסב נחת להוריך
אבא ואמא בזכותם אתה קיים
אין כמוהם בעולם.

אתה מזמן כבר אולי לא ילד
והוריך מתבגרים
אל תשכח אותם כל ימיך
זכור להם חסד נעורים.
תהיה גאה בהם הם הוריך
גיבורי החיים שלך
יקרים לך מכל ערך
מלווים הם תמיד אותך

פזמון:
כבד את אביך...

Mediterranean Style Backing Tracks (playbacks in the category: 79)