Muchrachim Lehamshich Lenagen | Lehakat Cheil Ha'avir | Pista musical para Cantar en Hebreo

5:14Minutos
$27.00
Comprar ya!

Song lyrics 

 

את המנגינה הזאת 
אי אפשר להפסיק, 
את המנגינה הזאת 
אי אפשר להפסיק, 
מוכרחים להמשיך לנגן 
מוכרחים להמשיך לנגן, 
מפני שאת המנגינה הזאת 
אי אפשר להפסיק 

שניים ממבנה חרדל - הלך 
ארבע ממבנה אגוז - הלך 
כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים 
שמנגן ומנגן ומנגן, 
וכפעם בפעם פוקע מיתר 
וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, 
ועוד מיתר אחד פחות 
ומיתרים פקעו ולא חזרו 
חלקם חזרו וימשיכו לנגן 
מפני שאת המנגינה הזאת 
אי אפשר להפסיק, 
מוכרחים להמשיך לנגן 

את המנגינה הזאת... 

יש לנו שתי דרכים לנגן 
אחת לפי תווים כתובים מראש 
ולפעמים אין תווים 
אין תווים וצריך לנגן בלי תווים 
וזה מה שעשינו הפעם 
ולמרות שפקעו מיתרים 
המנגינה היתה טובה 
והיא נשמעת היטב היטב בכל המקומות 
ואנו נמשיך להשמיע אותה 

את המנגינה הזאת... 

Shoá | Música del Holocausto | Pistas instrumentales para cantar (Pistas instrumentales en la categoría: 27)